X
Restauracja Uśmiech
Adres

Kształcenie podyplomowe w Szczecinie

Studia podyplomowe są alternatywą kształcenia  dla studiów wyższych i szkoły doktorskiej .    Umożliwiają one zdobycie uzupełniających kwalifikacji osobom, które posiadają co najmniej kwalifikacje pierwszego szczebla – innymi słowy , iż w celu odbycia  ich trzeba przedłożyć dokumenty w postaci: dyplomu ukończenia studiów licencjackich/ inżynierskich/ magisterskich.

Kiedy udać się na studia podyplomowe?

Należy uwzględniać , iż każda uczelnia posiada swój zakres wymagań dotyczący formalności. Edukacja kończy się pozyskaniem świadectwa – nie tak jak w wypadku szkoły wyższej dyplomu. Studia podyplomowe można skończyć w wielu dziedzinach , między innymi: medycznej, kosmetycznej i pedagogicznej. Jedną ze szkół proponujących kształcenie podyplomowe jest Akademia nauk stosowanych Cb w Szczecinie, w której można skończyć specjalności z zakresu między innymi innymi: edukacji  przedszkolnej/wczesnoszkolnej, resocjalizacji a także Bhp.

Przejdź do: Studia podyplomowe Collegium Balticum

Studia podyplomowe dla pedagogów

Istnieje szeroka paleta kierunków studiów podyplomowych dla pedagogów, pośród których można odnaleźć takie specjalności jak: biologia/chemia dla nauczycieli, informatyka , muzyka, technika i dużo innych. Studia podyplomowe dla pedagogów są znakomitą odmianą dokształcania się, zapewniającą zdobycie uzupełniających kwalifikacji i ciągły rozwój kompetencji. Przy wyborze uczelni i kierunku trzeba zwrócić uwagę   na to czy program kształcenia jest zgodny  z nowymi ustawami i wzorcami prawnymi|, tyczącymi się kształcenia pedagogów – o ile uzyskana jest kompatybilność podstawy programowej z przepisami  rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2019r.) studia takie są cenne na rynku pracy. Zasadnicze jest aby kierunek studiów wybierać pod de facto pożądane poprzez nas uprawnienia – dostępne są zarazem specjalności dokształcające w określonych przedmiotach szkolnych jak i takie, które są kontynuacją studiów pedagogicznych.

Studia podyplomowe na kierunku pedagogika

Studia podyplomowe dla nauczycieli szkolnych to w znacznym stopniu studia z pedagogiki. Wśród pedagogicznych {kierunków |specjalności można wymienić chociażby: przygotowanie pedagogiczne do nauczania określonych przedmiotów szkolnych, przygotowanie pedagogiczne do wykonywania fachu nauczyciela czy psychologa, logopedię, pedagogikę korekcyjną, pedagogikę resocjalizacyjną i pedagogikę leczniczą. Bogata propozycja  dostępnych specjalności zmusza do zastanowienia się nad ocenieniem najlepszej ścieżki awansu w karierze nauczyciela-pedagoga – przed zapisem pożądane byłoby zaznajomić się z kompetencjami, użytkowanymi po skończeniu specjalności a także ich zgodnością z naszymi oczekiwaniami zawodowymi.

Studia podyplomowe w Szczecinie

W wielu większych   miastach w Polsce  istnieją uczelnie proponujące studia podyplomowe – również studia podyplomowe dla nauczycieli i z pedagogiki. W Szczecinie najbardziej znane uczelnie posiadają kwalifikacje konieczne do prowadzenia studiów podyplomowych: np. – Akademia Nauk Stosowanych Collegium Balticum.

Przed wyborem uczelni niebagatelne jest określenie kierunku jaki nas interesuje – oferty a także program kształcenia różnią się między uczelniami. Akademia Nauk Stosowanych jest świetnym wyborem dla osób szukających studiów podyplomowych dla nauczycieli – posiada ona obszerną ofertę specjalności skierowanych oczywiście dla nauczycieli, takich jak: bibliotekoznawstwo, diagnoza i terapia pedagogiczna, doradztwo zawodowe i rozwój kariery, etyka dla nauczycieli i wiele innych.